• Thanh Hóa hỗ trợ các gia đình chính sách xây dựng, cải tạo nhà ở

    Nhằm nâng cao điều kiện nhà ở cho người có công với cách mạng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, mục tiêu từ nay đến năm 2018, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ về nhà ở cho gần 25.160 gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

    10:41 | 22-09-2017 | Chính sách