• Công nghệ tháp cao nâng cao năng suất, chất lượng

    Sau hai năm triển khai, nhà máy phân bón NPK công nghệ tháp cao tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên với công suất 60.000 tấn/năm đã được khánh thành. Tổng vốn đầu tư nhà máy này là hơn 200 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Long Vina và vốn hỗ trợ khoa học công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

    14:59 | 30-03-2017 | Xã hội