• Thành phố Hồ Chí Minh: Tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ cấp giấy chứng nhận sở hữu đất còn tồn đọng

    Ngày 9/11, tại buổi làm việc của Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến khẳng định, sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2018.

    16:45 | 09-11-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

  • Phấn đấu giải quyết cơ bản hồ sơ người có công với cách mạng còn tồn đọng trước ngày 27/7

    Các địa phương cần giải quyết cơ bản hồ sơ người có công với cách mạng gồm liệt sỹ, thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh đang tồn đọng trước ngày 27/7/2017. Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại Hội nghị Công tác giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng khu vực phía Nam, tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23/2.

    13:39 | 24-02-2017 | Chính sách