• Kỹ thuật tạo giống cây ba kích

  Ba kích (Morinda officinalys) là cây dược liệu quý, có nhiều công dụng như bổ thần kinh, bổ gân cốt, chữa thấp khớp… và có giá trị xuất khẩu cao. Việc chọn tạo cây giống ở giai đoạn đầu là rất quan trọng, quyết định năng suất lâu dài của cây và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Dưới đây là kỹ thuật tạo giống cây ba kích.

  06:06 | 19-01-2019 | Kinh nghiệm làm ăn

 • Bảo tồn hai loài cây quý Ba kích và Sa nhân tím tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

  Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (Thanh Hóa) đang triển khai Dự án khoa học " Điều tra, bảo tồn và phát triển hai loài cây Ba kích và Sa nhân tím tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu” (2017-2020) nhằm bảo tồn nguồn gen cây dược liệu quý, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ các loại cây dược liệu bản địa.

  21:16 | 03-03-2018 | Xã hội

 • Giảm nghèo nhờ trồng cây ba kích

  Hiện nay, nhiều hộ đồng bào ở các xã A Tiêng, Lăng, Bhalêê, A Vương và Dang của huyện Tây Giang (Quảng Nam) đang trồng hàng trăm hecta cây ba kích. Trong đó, xã Lăng là địa phương có diện tích trồng ba kích lớn nhất với gần 86 ha.

  14:27 | 23-03-2017 | Kinh nghiệm làm ăn