• Hướng dẫn cách trồng bí ngồi cho năng suất cao

    Cây bí ngồi có cái tên khá đặc biệt, cùng họ với loài bí thông thường và có kỹ thuật trồng cây cũng tương tự họ Bầu bí. Người dân có thể tự trồng loài thực vật này trong diện tích nhỏ hẹp.

    06:00 | 23-06-2017 | Kinh nghiệm làm ăn