• Đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ vải thiều mùa vụ năm 2015

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, niên vụ vải thiều năm 2015, tổng sản lượng ước đạt trên 200.000 tấn quả tươi. Với tổng sản lượng ước đạt trên, dự báo sẽ được tiêu thụ nội địa khoảng 60%, tương ứng khoảng 120.000 tấn (chủ yếu là quả tươi); xuất khẩu khoảng 40%, tương ứng 80.000 tấn (trong đó khoảng 85% là quả tươi, 15% là quả sấy khô và chế biến bóc cùi đông lạnh).

    15:18 | 12-05-2015 | Xã hội