• Độc đáo món cá khô Plei Pai ở Gia Lai

    Được nuôi dưỡng trong môi trường tự nhiên, cá ở đập thủy lợi Plei Pai (huyện Chư Prông, Gia Lai) ) có thịt rắn chắc, giàu giá trị dinh dưỡng. Qua quá trình hong phơi, cá còn thấm cái nắng gió đặc trưng vùng cao nguyên nên hương vị rất hấp dẫn, ai thưởng thức một lần sẽ khó lòng quên…

    10:24 | 07-01-2017 | Văn hóa