• Kinh nghiệm trồng cà hiệu quả

    Cà (cà pháo, cà bát, cà gém, cà dài) là cây truyền thống của nhiều địa phương đã được nông dân thâm canh nhiều trở lại bởi nó là cây dễ trồng, cho hiệu quả kinh tế khá cao trong những năm gần đây.

    06:00 | 07-03-2018 | Kinh nghiệm làm ăn