Thứ 4, 16/10/2019, 19:49 GMT+7

Đắk Nông hỗ trợ nông dân ứng phó với khô hạn

09:31, 29/03/2019

Tại các huyện phía Bắc của tỉnh Đắk Nông, nông dân đang chật vật ứng phó với khô hạn, trong bối cảnh nhiều tháng liền trời không mưa, và lượng nước ngầm suy giảm mạnh. Việc hỗ trợ, chung tay với người dân tưới nước cho cây trồng đang là ưu tiên hàng đầu của tỉnh Đắk Nông hiện nay.

Chiếc gùi trong đời sống của người Ê đê

13:19, 20/11/2015

Chiếc gùi có mặt trong đời sống của người Ê đê từ bao đời nay, đã trở thành một vật dụng rất đỗi thân quen, chia sẻ mọi niềm vui, khó nhọc trong sinh hoạt, sản xuất hàng ngày...

Đắk Nông: Đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú, đa dạng

10:32, 28/09/2015

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng được nâng cao, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.