• Du lịch đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh (Bài 2)

    Thời gian qua, có ý kiến cho rằng tuyết buýt sông vẫn chưa định hình rõ vai trò là một sản phẩm du lịch đường thủy hay là phương thức vận tải hành khách công cộng. Do vậy, việc đánh giá hoạt động và định vị rõ vai trò của buýt sông là hết sức cần thiết nhằm một chiến lược cụ thể trong tổng thể chiến lược phát triển du lịch đường thủy.

    10:17 | 25-07-2018 | Du lịch

  • Chính thức vận hành tuyến buýt sông đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Ngày 25/11, tại bến Bạch Đằng, quận 1, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty TNHH Thường Nhật (chủ đầu tư) chính thức khai trương và đưa vào vận hành tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thuỷ (buýt đường sông) số 1 Bạch Đằng - Linh Đông.

    19:17 | 25-11-2017 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh