• Nghệ nhân Y Bruăt Êban "giữ lửa" cho buôn Ea Sút

    Nói đến nghệ nhân chế tác nhạc cụ và kể khan, ông Y Bruăt Êban (sinh năm 1937) ở buôn Ea Sút, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk được biết đến là một trong vài nghệ nhân có tiếng tại huyện Cư M'gar.

    08:39 | 16-03-2017 | Xã hội