Thứ 6, 15/11/2019, 5:37 GMT+7

Kỹ thuật phòng và trị bệnh thối khô quả na

06:00, 22/04/2018

Để cho cây na sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao, ngoài chế độ chăm sóc (tưới nước, bón phân…) thì công tác phòng trừ sâu bệnh hại na có tính chất quyết định.