Thứ 7, 21/09/2019, 0:29 GMT+7

Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên nhân giống cây giổi ăn hạt để phục vụ trồng rừng gỗ lớn

08:57, 08/05/2019

Với mục tiêu tạo ra giống cây chất lượng tốt phục vụ người dân phát trồng kinh tế, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai đề tài khoa học “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhân giống vô tính cây giổi ăn hạt phục vụ trồng rừng gỗ lớn, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa”.

Bảo tồn 3 loài lan quý hiếm tại Thanh Hóa và Khu vực Bắc Trung Bộ

14:38, 05/05/2019

Nhằm bảo tồn nguồn gen các loài cây quý hiếm tại các khu rừng tự nhiên, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đang triển khai Đề tài khoa học “Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen lan Hài Vân Vắc, lan Hài Lông và lan Thủy Tiên Hường cho vùng Bắc Trung bộ (2017-2021)”.

Phát hiện nhiều loài chim quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Thanh Hóa

15:56, 12/10/2017

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đang triển khai dự án khoa học “Điều tra, bảo tồn các loài chim quý, hiếm, nguy cấp tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (giai đoạn 2016-2018), huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa" nhằm xác định số lượng, sinh cảnh sống để hướng tới bảo tồn nguyên trạng các loài chim.