• Nghệ nhân bộ hơi của núi rừng Tây Giang

    Nghệ nhân Bhling Agrun ở làng Tà Vàng, xã A Tiêng là người duy nhất ở Tây Giang (Quảng Nam) còn biết thổi các loại nhạc cụ thuộc bộ hơi của người Cơ-tu.

    08:43 | 01-02-2017 | Xã hội