• Từ ngày 1/7/2021, bỏ điều kiện riêng khi nhập hộ khẩu vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

    Từ ngày 1/7/2021, Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực với rất nhiều điểm mới về việc đăng ký thường trú, tạm trú, thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú... Trong đó, một điểm mới rất quan trọng, được người dân quan tâm là Luật Cư trú 2020 bỏ điều kiện riêng khi nhập hộ khẩu vào các thành phố trực thuộc Trung ương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...

    10:03 | 01-07-2021 | Chính sách

  • Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh bỏ điều kiện hộ khẩu trong tuyển dụng

    Bác sỹ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Từ ngày 01/11/2017, các bệnh viện trên địa bàn thành phố có thể tuyển dụng bác sỹ và nhân viên y tế không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải pháp tháo gỡ những khó khăn về nhân lực cho các bệnh viện công lập vốn rất khó tuyển dụng bác sỹ thời gian qua.

    07:10 | 11-09-2017 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh