• Bảo vệ di tích ở Bắc Giang: Cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành

    Di vật, cổ vật là một bộ phận cấu thành quan trọng của các di tích và có thể nói là linh hồn của di tích. Tuy nhiên thời gian qua, nhiều di vật, cổ vật tại các di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bị kẻ gian đột nhập, đánh cắp gây ảnh hưởng không nhỏ đến tín ngưỡng tâm linh, gây bức xúc trong nhân dân. Vì vậy, để bảo vệ di vật, cổ vật cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành.

    09:50 | 22-05-2017 | Văn hóa