• Người dân Lai Châu gắn quyền lợi với rừng

    Phát huy tinh thần chủ động trong công tác tuần tra, kiểm soát và bảo vệ rừng, gắn quyền lợi của người dân với rừng, nhiều thôn, bản trong tỉnh Lai Châu đã thành lập các Tổ chuyên trách bảo vệ và Phát triển rừng.

    14:56 | 28-03-2017 | Xã hội