• Bánh khoái tép Thanh Hóa

    Về Thanh Hóa, những tưởng chỉ có nem chua với cháo lươn đã là đỉnh, ấy thế nhưng vẫn còn món bánh khoái tép, chưa ăn lần nào thì coi như vẫn chưa đến đây.

    07:00 | 03-02-2018 | Đặc sản địa phương