• Hà Nội thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây

    Nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh trái cây của các cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh, ngày 23/8/2017, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5848/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của Thành phố Hà Nội"...

    11:27 | 25-08-2017 | Môi trường và vệ sinh thực phẩm