• Cảnh báo tính chính xác của các công cụ chẩn đoán sức khỏe trực tuyến

    Các công cụ chẩn đoán sức khỏe trực tuyến chỉ có độ chuẩn xác khoảng 36%. Kết quả trên được các nhà khoa học thuộc Đại học Edith Cowan (ECU) ở Australia, đưa ra ngày 18/5, làm dấy lên quan ngại ở những người có thói quen tìm đến "bác sĩ Google" để tự chữa bệnh cho mình.

    20:35 | 18-05-2020 | Đời sống