• Nhiều địa phương ở Lâm Đồng vượt khô hạn nhờ phát triển ao hồ nhỏ

    Theo quy luật, hàng năm cứ đến thời gian này, khu vực Tây Nguyên lại bước vào thời kỳ khô hạn cao điểm. Tuy nhiên, nhờ thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển ao hồ nhỏ phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã vượt qua giai đoạn khô hạn, ứng phó kịp thời với tình hình biến đổi khí hậu trên địa bàn.

    12:52 | 25-03-2019 | Kinh nghiệm làm ăn