• Tết Khu Già Già của người Hà Nhì

  Tết tháng Sáu của người Hà Nhì ở Lào Cai còn gọi là Tết Khu Già Già, diễn ra sau khi cấy xong vụ mùa. Tết được tổ chức vào các ngày (Thìn, Tỵ, Ngọ và Mùi) thờ các thần bảo vệ rừng và mùa màng.

  09:45 | 23-04-2015 | Văn hóa

 • Lễ cúng bến nước của người Mạ

  Lễ cúng bến nước của người Mạ (Đắk Nông) thường được tổ chức vào đầu xuân với mục đích tạ ơn "thần Nước" đã đem đến cho đồng bào Mạ những điều may mắn trong năm cũ, xua đuổi tà ma và cầu năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi.

   

  10:11 | 23-03-2015 | Văn hóa

 • Tết Hoa của người Cống

  Cứ vào dịp cuối tháng 11 Dương lịch, khi mùa màng đã thu hoạch  xong, đồng bào dân tộc Cống ở xã Pa Thơm, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) lại tổ chức Tết Hoa. 

  09:10 | 20-03-2015 | Văn hóa

 • Rija Nagar - Lễ hội năm mới của người Chăm

  Lễ hội Rija Nagar của người Chăm thường được tổ chức vào hai ngày thứ 5 và thứ 6 của tuần đầu tháng 1 theo lịch Chăm, với ý nghĩa đón chào năm mới, cầu phúc, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, sức khỏe dồi dào. 

  22:50 | 19-03-2015 | Văn hóa

 • Lễ hội cầu mưa của đồng bào Chăm

  Cứ vào đầu tháng 1 theo lịch Chăm (cuối tháng 5 dương lịch) đồng bào Chăm ở Ninh Thuận lại tổ chức lễ hội cầu mưa truyền thống, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội thường được tổ chức ở các đền tháp Chăm và ở cửa biển do các vị chức sắc, tu sĩ, thầy cúng Chăm làm chủ lễ.

  14:41 | 27-01-2015 | Văn hóa

 • Lễ Xíp Xí của người Thái

  Hàng năm, cứ vào hai ngày 14 và 15 tháng 7 âm lịch, người Thái ở Lai Châu lại tổ chức lễ Xíp xí. Họ quan niệm, ngày lễ Xíp xí là để nhớ ơn ông bà tổ tiên, gia đình cầu bình an, khỏe mạnh, cầu cho mùa màng bội thu, điều may mắn sẽ đến.

  10:15 | 27-01-2015 | Văn hóa