• Đầu năm 2018, xuất khẩu hải sản sang EU biến chuyển tốt

    Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 01/2018, xuất khẩu hải sản vào thị trường EU có sự biến chuyển khá tốt. Hầu hết các mặt hàng hải sản xuất khẩu đều tăng trưởng sau khoảng thời gian trầm lắng, do sự cố thẻ vàng về IUU.

    10:18 | 19-02-2018 | Xã hội