• Hướng đi mới của đồng bào vùng cao xã Sính Lủng

    Những năm gần đây, mô hình kinh tế tổng hợp, đặc biệt là mô hình chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả đang là hướng đi mới trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo của đồng bào vùng cao xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

    11:10 | 08-09-2019 | Xã hội