• Làng nghề chạm bạc ở Pờ Ly Ngài

    Người Nùng ở xã Pờ Ly Ngài, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) nổi tiếng với nghề làm bạc truyền thống. Sản phẩm của họ thường là vòng bạc, hoa trang trí, xà tích, lắc, xuyến, hoa tai, nhẫn, chuông…

    13:30 | 29-04-2018 | Đặc sản địa phương

  • Làng nghề chạm bạc ở Pờ Ly Ngài

    Xã Pờ Ly Ngài, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang với 95% đồng bào dân tộc Nùng sinh sống, vốn nổi tiếng với nghề chạm bạc truyền thống có từ lâu đời, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn phản ánh nét văn hóa độc đáo và tài năng của các nghệ nhân.

    06:00 | 22-02-2018 | 54 dân tộc Việt Nam