• Đại hội đại biểu Phụ nữ 2022: Xây dựng các cấp Hội vững mạnh, hướng đến quyền lợi của phụ nữ

    Các cấp Hội phụ nữ trên cả nước đã nỗ lực triển khai nhiều phong trào, hoạt động sâu rộng, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua của đất nước, thể hiện toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ tới, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thực hiện nhiều nội dung thiết thực, gắn với quyền lợi chính đáng của phụ nữ trên toàn quốc.

    11:43 | 09-03-2022 | Xã hội