• Triển khai điều trị bệnh tự kỷ bằng y học cổ truyền tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Ngày 18/8/2017, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất quy trình tiếp nhận và triển khai kỹ thuật “Tư vấn, điều trị hỗ trợ và chăm sóc đặc biệt cho trẻ tự kỷ và thiểu năng não” từ Bệnh viện Châm cứu Trung ương chuyển giao. Đây là đơn vị đầu tiên trong cả nước được chuyển giao kỹ thuật này một cách hoàn chỉnh từ Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

    17:26 | 18-08-2017 | Xã hội

  • Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

    Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh với phương châm “Hướng đến người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động”, trong năm qua, Viện đã tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng các công trình, trang bị cơ sở vật chất nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

    09:53 | 14-02-2017 | Xã hội