• Đồng Tháp nuôi vịt chạy đồng lấy trứng thu nhập cao

  Tỉnh Đồng Tháp có tổng đàn vịt hơn 7 triệu con, trong đó có từ 70 - 90% là nuôi vịt lấy trứng, tập trung chủ yếu ở các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Thanh Bình và Tam Nông. Nhờ nuôi vịt lấy trứng theo mô hình chạy đồng và nuôi vịt rọ, nhiều hộ dân thu lãi hàng triệu đồng/ngày.

  00:00 | 12-08-2023 | Kinh nghiệm làm ăn

 • Đồng Tháp nuôi vịt chạy đồng lấy trứng thu lãi cao

  Hiện nay, trên các cánh đồng sản xuất lúa Đông Xuân ở tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch dứt điểm nên đàn vịt đẻ nuôi chạy đồng tạm thời đưa về nuôi nhốt chuồng hoặc nuôi vịt rọ. Đây là thời điểm vịt đẻ cho năng suất giảm, khiến giá trứng vịt tăng cao. Giá trứng vịt đang được thương lái mua tại đồng từ 3.100 - 3.400 đồng/trứng, cao hơn những tháng đầu năm 2023 từ 1.200 - 1.500 đồng/trứng; sau khi trừ các chi phí người nuôi lãi hơn 1.500 đồng/trứng.

  07:54 | 09-06-2023 | Kinh nghiệm làm ăn

 • Thu lãi cao từ nuôi vịt lấy trứng

  Tỉnh Đồng Tháp có tổng đàn vịt hơn 7 triệu con; trong đó có từ 70-90% là nuôi vịt lấy trứng, chủ yếu là nuôi vịt cò, nuôi nhiều nhất là huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Tam Nông và Thanh Bình. Nuôi vịt ở Đồng Tháp nuôi theo mô hình vịt chạy đồng và nuôi vịt rọ. Hàng năm, Đồng Tháp cung cấp cho thị trường hơn 313 triệu trứng. Với giá trứng vịt hiện nay, thương lái mua tại vùng nuôi từ 1.900-2.000 đồng/trứng, sau khi trừ các chi phí mỗi trứng người nuôi lãi từ 700-900 đồng.

  10:15 | 10-01-2022 | Kinh nghiệm làm ăn