• Những người “vác tù và hàng tổng”

    Không được trả một đồng tiền công, nhưng những vận hành viên trong các tổ vận hành bảo trì hệ thống nước ở xã Nấm Lư, huyện Mường Khương (Lào Cai) vẫn hằng ngày đảm bảo nước sinh hoạt cho hàng nghìn nhân khẩu của xã.

    10:08 | 15-06-2016 | Xã hội