• Ông Vũ Xuân Cường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

    Ngày 15/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức họp kỳ thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và thông qua một số Nghị quyết quan trọng về tổ chức các kỳ họp hằng năm của Hội đồng nhân dân tỉnh, hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine phòng COVID-19, quy định mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2…

    17:04 | 15-06-2021 | Xã hội