• Vĩnh Phúc tiếp sức cho công nghiệp nông thôn phát triển

    Bằng nhiều giải pháp khuyến khích, trong đó ưu tiên dành nguồn vốn chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ cho hoạt động quảng bá sản phẩm, đổi mới sản xuất, khuyến công Vĩnh Phúc đã và đang tiếp sức cho các cơ sở công nghiệp khu vực nông thôn phát triển bền vững.

    10:03 | 26-07-2017 | Xã hội