• Bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số Bình Định

  Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được UBND tỉnh ban hành.

  17:32 | 05-04-2023 | Văn hóa

 • Ứng dụng công nghệ số để bảo tồn, phát huy các tác phẩm văn học dân gian

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030”.

  17:40 | 27-02-2023 | Văn hóa

 • Sẽ có tổng tập văn học dân gian Nam Bộ

  Sáng 20/6, tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng đã có buôi gặp gỡ giới truyền thông, báo cáo kết quả ban đầu về công trình biên soạn “Tổng tập văn học dân gian Nam bộ”, một dự án tâm huyết của ông, chuyên gia hàng đầu về văn hóa dân gian của đất và người phương Nam. 

  16:11 | 20-06-2019 | Nhịp sống phương Nam

 • Mai này ai hát sử thi?

  Cuối năm 2014, Ót N’drong - sử thi của người M’nông được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bên cạnh sự ghi nhận về những giá trị văn hóa to lớn đóng góp cho văn học dân gian Việt Nam thì cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của Ót N’drong.

  15:03 | 07-03-2016 | Văn hóa