• Đồng bằng sông Cửu Long: Gắn kết phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

  Ở phía Nam đất nước, Đồng bằng sông Cửu Long hiện có 44 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 43 dân tộc thiểu số, chiếm gần 7,6% dân số toàn vùng. Việc gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc đã và đang được các địa phương quan tâm triển khai, tạo sự phát triển toàn diện, bền vững cho đồng bằng châu thổ.

  12:52 | 03-06-2023 | Chính sách

 • Festival Biển Nha Trang 2023: Giới thiệu đặc trưng văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung bộ và Tây Nguyên

  Chiều 1/6, trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk tổ chức triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung bộ và Tây Nguyên”.

  19:40 | 01-06-2023 | Văn hóa

 • Phát triển công nghiệp văn hóa từ di sản của đồng bào dân tộc thiểu số

  Việt Nam có 54 dân tộc anh em, tạo nên nền văn hóa phong phú, đậm đà sắc màu các dân tộc. Đó cũng chính là nguồn tài nguyên nhân văn to lớn để Việt Nam khai thác và phát huy giá trị, phục vụ phát triển nền công nghiệp văn hóa.

  13:25 | 19-04-2023 | Văn hóa

 • Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Ðịnh

  Tối 16/6, tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện miền núi Vĩnh Thạnh, Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh khai mạc Ngày hội văn hóa và thể thao các dân tộc thiểu số miền núi lần thứ 16 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Ðịnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước”.

  08:44 | 17-06-2022 | Văn hóa

 • Khánh Hòa bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

  UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch nhằm khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bồi dưỡng cán bộ văn hóa, nghệ nhân; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

  06:40 | 02-05-2022 | Văn hóa

 • Phát triển bền vững văn hóa dân tộc thiểu số ở vùng Nam bộ

  Ngày 22/12, tại Trà Vinh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ phối hợp với Trường Trung cấp Pali-Khmer tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội thảo “Ngôn ngữ và sự phát triển bền vững văn hóa dân tộc thiểu số ở vùng Nam bộ”.

  20:06 | 22-12-2020 | Văn hóa

 • Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Điện Biên, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Phước.

  17:46 | 22-06-2020 | Văn hóa

 • Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An

  Để bảo tồn, phát triển hiệu quả văn hóa các dân tộc thiểu số, giải pháp được tỉnh Nghệ An xác định là bảo tồn, kế thừa có chọn lọc và phát huy những tinh hoa văn hóa truyền thống, xây dựng và phát triển những giá trị mới về văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc thiểu số trên địa bàn; điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa, nghệ thuật và đẩy mạnh xây dựng, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thông tin tại vùng dân tộc thiểu số. Tỉnh cũng khuyến khích các tập thể, cá nhân có sản phẩm, các di vật văn hóa của các dân tộc thiểu số biếu, tặng, bán cho phòng trưng bày văn hóa các dân tộc thiểu số của tỉnh.

  10:43 | 07-11-2018 | Văn hóa

 • Bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số thông qua tiếng nói và chữ viết

  Sáng 18/10, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn về Dân tộc của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Thực trạng và giải pháp về việc dạy, học tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số".

  15:45 | 18-10-2017 | Văn hóa

 • Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ở Nghệ An

  Tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo tồn văn hóa dân tộc, coi đây là việc làm quan trọng để gìn giữ, phát huy vốn quý của các dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi trong tỉnh.

  10:08 | 17-08-2017 | Văn hóa

 • Nỗ lực bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng ở Kon Tum

  Vài năm trở lại đây, khi ý thức bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên được nâng cao, kéo theo đó công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng của các dân tộc tại chỗ cũng vì thế được chú trọng. Theo đó, không còn tình trạng “chảy máu” cồng chiêng, các cộng đồng dân tộc thiểu số đã tự mình bảo vệ những bộ chiêng với ý nghĩa tinh thần lớn lao.

  09:33 | 21-07-2017 | Văn hóa

 • Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Krông Nô xây dựng đời sống văn hóa

  Những năm qua, cùng với việc phát triển kinh tế, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Krông Nô (Đắk Nông) luôn tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần thay đổi bộ mặt của địa phương.

  07:17 | 07-12-2016 | Du lịch

 • Hà Giang chú trọng giáo dục văn hóa truyền thống trong trường học

  Tỉnh Hà Giang đang triển khai nhiều việc làm thiết thực nhằm bảo tồn và phát triển vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn, trong đó có việc đưa vào giảng dạy trong trường học văn hóa các DTTS

  06:58 | 27-05-2016 | Xã hội

 • Chiếc khung dệt-Nét độc đáo của đồng bào Tây Nguyên

  Trong đời sống của đồng bào Tây Nguyên nói chung và trong công việc hàng ngày của người phụ nữ nơi đây nói riêng, chiếc khung dệt và hình tượng người phụ nữ bên khung dệt trở thành một nét văn hóa truyền thống độc đáo và rất riêng biệt với các vùng miền khác.

  13:32 | 22-12-2015 | Văn hóa