• Văn hoá truyền thống và phong tục của Canada

    Canada là đất nước lớn thứ 2 trên thế giới, cùng với phạm vi rộng lớn là sự đa sắc tộc, đa văn hoá trong đất nước lá phong này. Tuy nhiên, vẫn có những nét đặc trưng nhất định trong văn hoá truyền thống, phong tục tập quán của Canada.

    06:00 | 02-11-2017 | Nhìn ra thế giới

  • Đất nước và văn hóa Canada

    Nối liền với nước Mỹ về phía Bắc, lãnh thổ rộng lớn của đất nước Canada là một trong những dải lụa uốn lượn đẹp nhất của Địa Cầu.

    06:42 | 24-05-2017 | Nhìn ra thế giới