• Rừng và nghệ sĩ

    Người Bahnar, Jrai không “làm”, không “diễn” nghệ thuật. Mọi thứ xuất phát và là sản phẩm của tâm hồn họ, không thể đổi chác, bán mua. Vì nếu vậy thì đấy là một sự xúc phạm ghê gớm.

    06:00 | 22-12-2015 | Văn hóa