• Phát triển Đảng trong vùng đồng bào Khmer (Bài 2)

  Phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Đối với các tổ chức cơ sở Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác phát triển Đảng càng có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn. Nội dung này được phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) phản ánh qua chùm 4 bài viết với chủ đề: "Phát triển Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số", ghi nhận thực tế tại một số địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

  11:02 | 07-01-2020 | Xã hội

 • Phát triển Đảng trong vùng đồng bào Khmer (Bài 1)

  Phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Đối với các tổ chức cơ sở Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác phát triển Đảng càng có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn. Nội dung này được phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) phản ánh qua chùm 4 bài viết với chủ đề: "Phát triển Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số", ghi nhận thực tế tại một số địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

  07:43 | 07-01-2020 | Xã hội

 • Trà Vinh quan tâm đầu tư, phát triển giáo dục vùng đồng bào Khmer

  Với tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer chiếm gần 32% dân số của tỉnh (gần 320.000 người), tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, trong đó có sự nghiệp giáo dục của đồng bào Khmer.

  14:01 | 25-08-2019 | Xã hội

 • Khởi sắc vùng đồng bào Khmer Hậu Giang

  Huyện Vị Thủy (Hậu Giang) hiện có trên 800 hộ đồng bào Khmer cư trú với trên 3.000 khẩu, sinh sống tập trung ở các xã: Vị Thủy, Vị Trung, Vị Bình và Vĩnh Trung. Nếu như năm 2004, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn là hơn 41% thì đến nay con số đó đã được cải thiện đáng kể, chỉ còn 12%...

  16:23 | 11-05-2019 | Xã hội

 • Đổi thay ở vùng đồng bào Khmer huyện Gò Quao

  Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm hơn 31% dân số, thời gian qua, huyện Gò Quao (Kiên Giang) tập trung thực hiện tốt chính sách dân tộc, đồng thời vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo các phum, sóc ở Gò Quao đang thay đổi từng ngày, cuộc sống người Khmer ngày càng ấm no, hạnh phúc.

  07:33 | 21-02-2019 | Xã hội

 • Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở xã vùng đồng bào Khmer

  Xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vừa được tỉnh xác nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã thứ 8/10 của huyện Mỹ Xuyên và xã thứ 24/80 xã nông thôn của tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn nông thôn mới.

  08:15 | 10-11-2018 | Xã hội

 • Khởi sắc vùng đồng bào Khmer Hậu Giang

  Huyện Vị Thủy là một trong những địa phương có đồng bào Khmer sinh sống nhiều nhất tỉnh Hậu Giang với trên 830 hộ, trên 3.000 khẩu, tập trung ở các xã Vị Thủy, Vị Trung, Vị Bình và Vĩnh Trung. Tranh thủ hỗ trợ từ tỉnh, Trung ương, huyện Vị Thủy đã đầu tư xây dựng nhiều công trình, dự án giúp cuộc sống của đồng bào Khmer có nhiều khởi sắc. Tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer đã giảm đáng kể, từ trên 41% vào năm 2004, đến nay chỉ còn 12%

  09:45 | 11-10-2018 | Xã hội

 • Trà Vinh chú trọng giảm nghèo bền vững vùng đồng bào Khmer

  Trà Vinh hiện có hơn 23.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 8% tổng số hộ dân trong tỉnh. Để đạt mục tiêu trong giai đoạn 2018 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2 - 2,5%/năm, vùng có đông đồng bào Khmer giảm 3%/năm, hộ cận nghèo giảm 1 - 2%/ năm, tỉnh Trà Vinh chủ trương huy động các nguồn lực, nguồn vốn của Trung ương cũng như địa phương để phục vụ cho công tác giảm nghèo bền vững.

  08:00 | 06-10-2018 | Xã hội

 • Kiên Giang tăng cường nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer

  Tỉnh Kiên Giang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới.

  10:21 | 18-04-2018 | Chính sách

 • Phổ biến chính sách, pháp luật cho chức sắc tôn giáo vùng đồng bào Khmer

  Từ ngày 10-21/1, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức 6 lớp phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho hơn 850 đại biểu là các vị sư cả, Àchar, trụ trì, phó trụ trì và thư ký của 143 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh.

  00:36 | 11-01-2018 | Chính sách

 • Đẩy mạnh thực hiện chính sách dân tộc vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

  Ngày 28/6, tại thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Vụ Địa phương III, Ủy ban Dân tộc, tổ chức chương trình hội thảo lấy ý kiến tổng kết 10 năm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ về công tác đồng bào dân tộc Khmer các tỉnh phía Nam đến năm 2020.

  22:32 | 28-06-2017 | Chính sách

 • Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào Khmer

  Kiên Giang có gần 58.780 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với gần 249.000 người sinh sống trên địa bàn (chiếm 14,3% dân số của tỉnh); trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số người Khmer có gần 51.000 hộ, khoảng 216.860 nhân khẩu.

  09:27 | 13-09-2016 | Du lịch

 • Phát triển giáo dục vùng đồng bào Khmer

  Kiên Giang hiện có gần 51.000 hộ dân tộc Khmer, với hơn 216.850 người, chiếm 12,5% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer, nhất là việc chăm lo phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào.

  09:38 | 14-06-2016 | Xã hội

 • Cấp nước lưu động miễn phí cho bà con nghèo vùng đồng bào Khmer

  Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức đợt cấp nước lưu động miễn phí cho các hộ dân, chủ yếu là hộ đồng bào Khmer nghèo tại các xã An Hiệp và Thiện Mỹ của huyện Châu Thành. Đây là các địa phương khó khăn về nước sinh hoạt trong mùa cao điểm hạn mặn,tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt khá trầm trọng.

  14:54 | 16-05-2016 | Xã hội

 • Trà Vinh đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng đồng bào Khmer

  Trà Vinh là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống (gần 30%), chủ yếu làm nghề nông. Nhiều năm qua, bên cạnh mục tiêu chuyển dần kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ và thương mại, tỉnh đã triển khai có hiệu quả nhiều chính sách đối với đồng bào Khmer thông qua chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp…

  08:15 | 10-02-2016 | Xã hội

 • Long Phú “điểm sáng” giáo dục vùng đồng bào Khmer

  Vì sự nghiệp “trăm năm trồng người”, các thầy cô giáo đã nghiên cứu và sáng tạo trong giảng dạy góp phần đưa công tác giáo dục của huyện Long Phú thành “điểm sáng” của tỉnh Sóc Trăng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

  17:01 | 09-11-2015 | Xã hội

 • Sóc Trăng: Huyện Long Phú “điểm sáng” giáo dục vùng đồng bào Khmer

  Vì sự nghiệp “trăm năm trồng người”, các thầy cô giáo đã nghiên cứu và sáng tạo trong giảng dạy góp phần đưa công tác giáo dục của huyện Long Phú thành “điểm sáng” của tỉnh Sóc Trăng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

  16:34 | 03-11-2015 | Xã hội