• Yên Bái hưởng ứng Chiến dịch “Vì một triệu cây tre Việt”

    Hưởng ứng Chiến dịch “Vì một triệu cây tre Việt”, ngày 3/4, tại Yên Bái, Quỹ Khăn ấm cho em, UBND tỉnh Yên Bái, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp tổ chức lễ cam kết đồng hành và triển khai mô hình trồng tre của dự án “Thanh Âm Xanh”.

    08:10 | 04-04-2021 | Xã hội