• Lá chắn xanh ngăn sóng dữ ở Vàm Rầy-Kiên Giang

    Sau 8 năm, từ khi thực hiện dự án thí điểm trồng rừng ngập mặn chống xói lở đã cơ bản giảm nỗi lo sống chung với lũ của người dân Vàm Rầy, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang).

    09:10 | 06-04-2016 | Xã hội