• Giá trị kinh tế cao từ mô hình nuôi ghép cá trắm cỏ ở Hưng Yên

    Nuôi ghép cá trắm cỏ trong ao đang là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân ở Hưng Yên. Đây cũng là mô hình góp phần tạo đà cho nông dân Hưng Yên mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, giá trị kinh tế trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.

    15:33 | 30-11-2022 | Kinh nghiệm làm ăn