• Trung ương GHPGVN quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai các tỉnh miền Trung

    Ngày 03/01/2017, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng trị sự (HĐTS) phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VII Trung ương GHPGVN, HĐTS GHPGVN đã tổ chức trao bằng tuyên dương công đức cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự, tích cực xây dựng, phát triển bền vững GHPGVN trong 35 năm qua và quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai các tỉnh miền Trung với tổng số tiền gần 130 triệu đồng.

    13:31 | 03-01-2017 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh