• Trao tặng máy vi tính cho các trường học khó khăn tại Bình Định và Phú Yên

    Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Điện lực Bình Định trao 40 chiếc máy tính để bàn tặng các trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định gồm Trường Tiểu học Cát Thành (huyện Phù Cát), Trường Trung học sơ sở Cát Thành (huyện Phù Cát), Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoài Phú (huyện Hoài Nhơn).

    08:59 | 17-12-2020 | Xã hội