• Trồng ngải cứu xuất khẩu cho giá trị cao

    Với 7 ha trồng ngải cứu, gia đình anh Phạm Tiến Dũng ở xã Nghĩa Đồng (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) mới chỉ đáp ứng một nửa nhu cầu của đối tác trong và ngoài nước.

    11:05 | 17-04-2023 | Kinh nghiệm làm ăn