• Trống sành - nhạc cụ độc đáo của người Cao Lan

    Giống như khèn của dân tộc Mông, đàn tính của dân tộc Tày, trống sành là nhạc cụ tiêu biểu của đồng bào dân tộc Cao Lan. Tuy nhiên, hiện nay số lượng trống sành cổ còn lưu lại không nhiều, chủ yếu thuộc về các thầy cúng.

    06:09 | 21-06-2020 | 54 dân tộc Việt Nam

  • Gìn giữ điệu Sình Ca cho muôn đời sau

    Sình Ca của người Cao Lan ở Tuyên Quang đã hồi sinh và đang ngày càng phát triển nhờ tấm lòng của những người yêu nghệ thuật dân gian truyền thống.

    06:07 | 07-12-2015 | Văn hóa