• Một số địa phương bầu cử thêm và bầu cử lại đại biểu HĐND cấp huyện và xã

  Ngày 6/6, tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội), xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) và một số xã ở tỉnh Kiên Giang đã t chức bầu cử lại và bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã.

  15:19 | 06-06-2021 | Xã hội

 • Hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử lại ở xã Tráng Việt, Mê Linh (Hà Nội)

  Do phát hiện sai phạm thừa 75 phiếu bầu so với số phiếu phát ra, ngày 29/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 730/NQ-HĐBCQG về việc hủy kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt, Mê Linh (Hà Nội) và chỉ đạo bầu cử lại vào ngày 6/6/2021.

  20:00 | 05-06-2021 | Xã hội

 • Mê Linh - Điểm sáng phát triển rau an toàn

  Tận dụng lợi thế đất phù sa màu mỡ dọc bờ sông Hồng, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội) đã hình thành vùng chuyên canh rau an toàn theo hướng VietGAP, cung ứng nguồn thực phẩm có chất lượng cho thị trường.

  10:24 | 22-08-2017 | Xã hội