• Vĩnh Long trao bò giống cho các hộ nghèo dân tộc Khmer

    Ngày 8/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức bàn giao 40 con bò giống sinh sản cho các hộ nghèo người dân tộc Khmer thuộc hai xã Tân Mỹ và Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

    10:02 | 09-08-2017 | Xã hội