• Phú Thọ có sản phẩm trà đầu tiên đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia

    Sản phẩm “Trà đinh cao cấp Hoài Trung” của Công ty TNHH chè Hoài Trung (xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba) được công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Đây cũng là sản phẩm chè đầu tiên của tỉnh Phú Thọ và là sản phẩm thứ 2 trong cả nước đạt được tiêu chuẩn OCOP 5 sao.

    17:10 | 22-05-2023 | Đặc sản địa phương