• Ra mắt hệ thống thuyết minh đa ngữ và ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng

    Chiều 8/1, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ đối tác năm 2019, ra mắt hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động, ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng và bộ nhận diện Bảo tàng Đà Nẵng". Đây là hoạt động nhằm quảng bá, xúc tiến, giới thiệu điểm tham quan Bảo tàng Đà Nẵng và một số ứng dụng mới đến công chúng và các cơ quan, đơn vị kinh doanh du lịch.

    21:33 | 08-01-2019 | Văn hóa