• Sức mạnh tổng hợp của dân tộc qua chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

    Thắng lợi to lớn của Chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 với đỉnh cao là trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định đánh bại hoàn toàn kế hoạch Nava, đập tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Geneva. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta kết thúc thắng lợi.

    10:07 | 07-05-2021 | Xã hội

  • Khu di tích Lao Khô là biểu tượng cho tình hữu nghị Việt - Lào

    Bản Lao Khô thuộc xã Phiêng Khoài (Yên Châu, Sơn La) là một địa danh, một biểu tượng cao đẹp của tình quân dân Việt Nam - Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây cũng là một trong những căn cứ cách mạng đầu tiên dọc biên giới Việt Nam - Lào, nơi để lại dấu ấn đậm nét về sự giúp đỡ của người dân trong vùng đối với người chỉ huy của Ban xung phong Lào - Bắc (Lào) là Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Đồng chí Kaysone Phomvihane và Ban xung phong Lào - Bắc đã được đồng bào bản Phiêng Sa nuôi giấu và cho mượn đất để xây dựng cơ sở trong thời gian hoạt động bí mật tại đây.

    14:55 | 29-06-2017 | Văn hóa