• Vũ trụ ảo - phòng thí nghiệm cho các sản phẩm đời thực

    Các nền tảng trực tuyến - tiền thân của viễn cảnh metaverse (vũ trụ ảo), vốn được coi là tương lai của Internet - đã đang đóng vai trò là phòng thí nghiệm phát triển các sản phẩm được bán trong đời thực.

    20:07 | 13-01-2022 | Nhìn ra thế giới