• Lễ “ Giải hạn – Nối số” của người Mông

    Với quan niệm vạn vật hữu linh, người Mông đôi khi mời thầy mo (thầy cúng) về nhà làm lễ “giải hạn - nối số” cho gia đình, cầu mong mọi người được mạnh khỏe, no ấm, mùa màng tốt tươi...

    00:00 | 08-08-2020 | 54 dân tộc Việt Nam